Regulamin Terma

 

 

Terma Słowacki Resort Medical Spa

Dyrekcja obiektu będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

 1. Pokój w obiekcie wynajmowany jest na doby. Podstawą do zameldowania Gościa jest wypełnienie Karty Meldunkowej, która stanowi umowę cywilnoprawną o świadczenie usług hotelowych pomiędzy Gościem, a hotelem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia 2016 r., a także do okazania przed zameldowaniem pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
  W przypadku odmowy okazania dokumentu lub wypełnienia Karty Meldunkowej, Recepcjonista ma obowiązek odmówić zameldowania w obiekcie i  wydania klucza do pokoju.
 2. Gość wypełniając Kartę Meldunkową oświadcza, że akceptuje warunki Regulaminu Hotelowego.
 1. Doba hotelowa trwa:
 1. od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego
 2. istnieje możliwość przedłużenia doby po wcześniejszej akceptacji recepcji głównej hotelu i jest uzależnione od obłożenia.
 3. przedłużenie doby  jest możliwe do godziny 15.00 (opłata 50 zł/za każdą godzinę). W innym przypadku zostanie naliczana kolejna doba hotelowa zgodnie z cennikiem pobytów.
 4. pokoje rezerwowane są zgodnie z wybranym rodzajem zakwaterowania. Nie ma możliwości rezerwacji konkretnego numeru pokoju.

      Długość pobytu oraz rodzaj pobytu są określane podczas składania rezerwacji, potwierdzane w formie dokumentu umowy – potwierdzenia rezerwacji, które jest wysyłane do Gościa pocztą tradycyjną
      lub elektroniczną bądź wręczane do rąk własnych. Uiszczenie wymaganej kwoty zadatku oznacza potwierdzenie rezerwacji i jest równoczesne z zawarciem umowy oraz akceptacją jej warunków.

 1. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej, obiekt nie zwraca opłaty za daną dobę.
 2. Wysokość opłat za pobyt nie podlega zmniejszeniu, jeśli Gość wyjedzie z własnej woli w trakcie kuracji.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić odpowiednio wcześniej recepcji .
 4. Resort uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 5. Resort zastrzega sobie prawo, przy zameldowaniu  do preautoryzacji karty kredytowej lub pobrania depozytu gotówkowego w wysokości należności za cały pobyt.
 6. Resort świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 7. Resort  ma obowiązek zapewnić:
  - warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
  - bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu, profesjonalną i uprzejmą obsługę, sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w  przypadku jego obecności, tylko wówczas, gdy wyrazi zgodę i życzenie,
  - w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 8. Na życzenie Gościa hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
  - udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  - zamawianie taksówki.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Resort nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 11. Gość  ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Resortu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go gości.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Dodatkowo wymeldowując się oddać klucz / kartę na recepcję oraz opaskę basenową.  Za zgubienie rzeczy wyposażenia należące do Resortu, Gość ponosi odpowiedzialność finansową. ( karta do pokoju -30 zł, szlafrok – 200 zł, duży ręcznik kąpielowy -100 zł, mały ręcznik – 50 zł, opaska basenowa -50 zł).
 13. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe        w wyniku działania dzieci.
 14. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 15. Osoby niezameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 7.00 do godziny 22.00.
 16. W Resorcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 17. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju hotelowego.
 18. Resort może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania hotelu.
 19. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.
 20. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia, poza wyznaczonymi miejscami, przeznaczonymi do tego celu. Nieprzestrzeganie zakazu wiąże się z nałożeniem na Gościa dodatkowych kosztów  w wysokości 1500zł za serwis sprzątający.
 21. Resort nie akceptuje obecności zwierząt.
 22. Resort  zastrzega sobie prawo do pobierania opłat za dodatkowe sprzątanie pokoju lub innych powierzchni hotelowych związane z nietypowym zabrudzeniem.
 23. Zmiana pokoju podczas pobytu Gościa nie z winy hotelu to koszt 200 zł. 
 24. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
 25. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności                          i bezpieczeństwa korzystania.
 26. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  29. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się
        do żądania uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, zapłaty za ewentualne poczynione szkody i zniszczenia oraz opuszczenie terenu Hotelu ze skutkiem natychmiastowym. 

 

Dyrekcja

Terma Słowacki Resort Medical Spa